คณะสติกมาตินทั่วโลก

คณะสติกมาตินทั่วโลก

           “คณะสติกมาติน”เรียกอีกชื่อว่า“คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์แห่งพระเยซูคริสตเจ้า” (Congregation of Sacred Stigmata of Our Lord Jesus Christ)  ก่อตั้งเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ค.ศ. 1816     โดยนักบุญกัสปาร์    แบร์โทนี ณ เมืองเวโรนา อิตาลี โดยการดลใจของพระเจ้าและด้วยความมั่นใจว่าเป็นพระประสงค์ของพระองค์ ท่านได้ดำเนินการก่อตั้งคณะนักบวชขึ้น โดยมีเป้าหมายให้เป็นกลุ่มนักบวชที่อุทิศตนเจริญชีวิตตามแบบพระเยซูคริสตเจ้าในฐานะ “ธรรมทูตแพร่ธรรมในการรับใช้พระสังฆราช” “Missionarii Apostolici In Obsequium Episcoporum” พร้อมที่จะไปที่ใดก็ได้ตามในโลกเพื่อปฏิบัติศาสนบริการต่างๆที่เหมาะสมตามกระแสเรียกของคณะ” อารามแห่งแรกคือ ที่วัดสติมมาเต เมืองเวโรนา ประเทศอิตาลี  ปัจจุบันคณะทำงานในหลายประเทศ

           ปี ค.ศ. 1837 คุณพ่อแบร์โทนีได้ส่งคุณพ่อหลุยจี บรากาโต ลูกที่ท่านรักมากคนหนึ่งไปทำงานเป็นจิตตาภิบาลและผู้ฟัง แก้บาปของพระราชินีมารีอา อันนา ที่พระราชวังในออสเตรีย นี่เป็นครั้งแรกที่คณะส่งสมาชิกไปทำงานนอกเมืองเวโรนา ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของคณะที่คุณพ่อแบร์โทนีตั้งขึ้น ที่ต้องการให้คณะเป็น “ธรรมทูตแพร่ธรรม” รับใช้พระศาสนจักรสากล

           ปี ค.ศ. 1855 คณะได้รับ “สมณสารสรรเสริญ” จาก พระสันตะสำนัก โดยสมเด็จพระสันตะปาปา ปีโอ ที่ IX ซึ่งเป็นการประกาศรับรู้การดำรงอยู่อย่างถูกต้องของ คณะอย่างเป็นทางการขณะนั้นมีคุณพ่อโจวันนีมารือา มารานี ได้รับเลือกเป็นมหาธิการสืบตำแหน่งต่อจากคุณพ่อแบร์โทนี ในวันนั้น สมาชิกทุกคนในคณะยังได้ปฏิญาณตนเป็นนักบวชอย่างสง่าอย่างเป็นทางการครั้งแรกด้วย

           ปี ค.ศ. 1905 หลังจากที่คุณพ่อลูโดว์โก้ ลูกี้ ได้ร้องขอคณะ ผู้ใหญ่เพื่อไปทำงานแพร่ธรรมและดูและคริสตชนชาวอิตาเลียน เชื้อสายออสเตรีย ที่อพยพไปอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี ค.ศ. 1904 นั้น ในปีนี้คณะก็ได้ตัดสินใจอนุมัติแผนการ ดังกล่าว โดยได้ส่งคุณพ่อลูกี้ และคุณพ่ออันโตนีโอ ดัลลา ปอร์ตา ไปเป็นมิชชันนารีชาวอิตาเลียนกลุ่มแรก ทั้งสองได้ออก เดินทางจากเมืองเตรนต์โตเมื่อวันที่ 26 กันยายน ค.ศ. 1905 และ ถึงประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม ค.ศ. 1905 และ เริ่มทำงานครั้งแรกที่รัฐเพนซิลวาเนีย จากนั้นก็มีพระสงฆ์ จากอิตาลีตามไปสมทบ จึงได้ขยายงานไปยังรัฐต่างๆ ในแถบ ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ จนได้รับการแต่งตั้งเป็น แขวงเมื่อวันที่ 23 มกราคม ปีค.ศ. 1944 โดยใช้ชื่อว่า “แขวง คู่วิวาห์ศักดิ์สิทธิ์” ปี ค.ศ. 1910

           ปี ค.ศ. 1910 คณะส่งมิชชันนารีกลุ่มแรกชาวอิตาเลียนไป ทำงานแพร่ธรรมในประเทศบราซิล โดยมีเป้าหมายเพื่อทำงาน อภิบาลชาวอิตาเลียนที่อพยพไปอยู่ที่นั่น มิชชันนารีกลุ่มแรก ที่เดินทางไปประกอบด้วยคุณพ่ออเล็ชชันโดร กริโกลลี่ คุณพ่อ เอ็นริโก้ อาดามี และภราดาโดเมนิโก วัลซักกี้ ทั้งหมด ออกเดินทางเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน ค.ศ. 1910 และถึงเมืองริโอ เดอ จาเนโร เมื่อวันที่ 2 ธันวาคมปีเดียวกัน และเริ่มทำงาน ที่เมืองนี้เป็นแห่งแรก จากนั้นก็ขยายงานไปยังเมืองต่างๆ จนได้ อย่างไรแต่งตั้งเป็นแขวงอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 23 มกราคม ปี ค.ศ. 1944 โดยใช้ซื่อแขวงว่า “แขวงกางเขนศักดิ์สิทธิ์”

           ปี ค.ศ. 1925   คณะเข้าไปเริ่มงานแพร่ธรรมในประเทศจีน คณะมิชชันนารีกลุ่มแรกประกอบด้วยคุณพ่อตาร์ชีซีโอ มาร์ตีนา คุณพ่อหลุยจี ฟันโต๊ซซี่ คุณพ่อเอ็นริโก้ อาดามี่ และคุณพ่ออันเจโล กาอีมี่ โดยทั้งหมดเริ่มทำงานที่สังฆมณฑลยี่เซียน ซึ่งเป็นเหมือนประตูก่อนเข้าสู่กรุงปักกิ่ง นอกจากสมาชิกคณะจะเริ่มทำงานการประกาศพระวรสารและงานศาสนบริการศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ แล้ว คณะยังทำงานให้การอบรมสามเณรของสังฆมณฑลด้วย แต่คณะก็สามารถทำงานแพร่ธรรมที่ประเทศจีนนี้ได้เพียงประมาณ 25 ปีเท่านั้น เพราะหลังจากเหมา เจ๋อ ตุง ปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศจีนเป็นระบอบคอมมิวนิสต์แล้ว ก็ได้ขับไล่พวกมิชชันนารี่ออกนอกประเทศทั้งหมด คณะจึงต้องถอนตัวออกมาทั้งหมดด้วย

           ปี ค.ศ.1952 หลังจากคณะมิชชันนารี่ถูกขับไล่ออกจาก ประเทศจีน เนื่องจากประเทศเปลี่ยนระบอบการปกครองเป็น คอมมิวนิสต์ คณะจึงได้ส่งมิชชันนารีกลุ่มหนึ่งเข้ามาเปิดกิจการ ใหม่ของคณะในประเทศไทย คณะมิชชันนารีกลุ่มแรกประกอบ ด้วยกลุ่มพระสงฆ์ที่เคยทำงานในประเทศจีนแล้วทั้งสิ้น ได้แก่ คุณพ่อลีโน อินามา                  คุณพ่อมาร์โก บราเชติก คุณพ่อปรีโม คาร์ โนวาลี คุณพ่อเอจิดีโอ ไอรากิ และคุณพ่อโจวันนี เชเรซัตโต ทั้งหมดเดินทางมาถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ค.ศ.1952 ประเทศไทยได้รับแต่งตั้งเป็นรองแขวงเมื่อวันที่ 11 มีนาคม ค.ศ. 1980 ปัจจุบันได้รับการแต่งตั้งเป็นแขวงอย่างสมบูรณ์แล้ว เมื่อวันที่ 20 กันยายน ค.ศ.1996 ซึ่งตรงกับวันบวชเป็นพระสงฆ์ของนักบุญกัสปาร์แบร์โทนี ผู้ตั้งคณะโดยใช้ชื่อว่า “แขวงพระนางมารีย์แห่งดาวประจำรุ่ง”

           ปี ค.ศ. 1960 คณะมิชชันนารีกลุ่มแรกประกอบด้วย คุณพ่อลีโน อินามา คุณพ่อดารีโอ วากเน้อร์ คุณพ่อปรีโอ คาร์โนวาลี และภราดาโจเชปเป้โมเดนา เดินทางไปเปิดกิจการของคณะเป็นครั้งแรกในประเทศอัฟริกาใต้

           ปี ค.ศ. 1967 มิชชันนารีกลุ่มแรกจากอิตาลี ประกอบด้วย คุณพ่ออัลแบร์โต ฟอนตานา และคุณพ่อออสก้า ซัมบูรลินี่ ได้เดินทางไปเปิดกิจการใหม่ของคณะที่ประเทศไอโวรี่ โคสต์ ทวีปแอฟริกา โดยเดินทางไปถึงเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ค.ศ. 1967 ปัจจุบันอยู่ภายใต้การปกครองของแขวงพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ อิตาลี

           ปี ค.ศ.1975 มิชชันนารีชาวอิตาเลียนจากอัฟริกาใต้ ได้เข้าไปเปิดกิจการใหม่ที่ประเทศทานชาเนียอย่างเงียบๆ จนถึงปีค.ศ. 1989 งานแพร่ธรรมที่ประเทศนี้ถึงได้รับการรับรอง อย่างเป็นทางการจากคณะ

           ในปี ค.ศ. 1980 คุณพ่อเดอวานีร์ ดา ชิลวา และคุณพ่อปิเอโตร ชัปปีนี่ และภราดาหลุยส์ กอนซาก้า ชันเก็ตต้าจากประเทศ บราชิล คุณพ่อหลุยจี ตอร์เต็ลลา และคุณพ่อดานิเอเล่ จาโก ปุชชี่จากประเทศอิตาลี ก็ได้เดินทางไปเปิดงานแพร่ธรรมใหม่ ในประเทศซิลี

           ปี ค.ศ. 1984 คณะได้เริ่มกิจการใหม่ที่ประเทศฟิลิปปินส์ โดยแขวงพระนางมารีย์แห่งความหวัง อิตาลี ได้ส่งมิชชันนารี กลุ่มแรกไปเริ่มกิจการใหม่จำนวนสองท่าน คือ คุณพ่อโรโมโล แบร์โทนีและคุณพ่อดานิลโล ปานาโต้ และแขวงคู่วิวาห์ ศักดิ์สิทธิ์ สหรัฐอเมริกาส่งสมาชิกมาร่วมด้วยอีกหนึ่งท่าน คือ คุณพ่อ ชาร์ล ชิเนชี่

           ปี ค.ศ. 1993 มิชชันนารีจากประเทศอัฟริกาใต้ ได้ขยายงานของคณะไปในประทศใกล้เคียง โดยเข้าไปรับผิดชอบงานวัดและต่อมาเปิดเป็นนวกสถานใหมีในประเทศบอสสวานา

           ปี ค.ศ. 1993 แขวงพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ อิตาลี ได้อนุมัติ ให้ไปเปิดกิจการของคณะใหม่ที่ประเทศจอร์เจีย จึงได้ส่งคุณพ่อ โจเซปเป้ ปาช็อตโต้ และคุณพ่อกาบรีเอเล่ บรากันตีนี่ ไปเริ่ม กิจการใหม่ที่นั้น เมื่อวันที่ 10 กันยายน ค.ศ. 1944

           ปี ค.ศ. 2002 คณะเริ่มกิจการใหม่ในประเทศอินเดีย สมาชิกกลุ่มแรกที่เดินทางไปคือคุณพ่อดานิลโล ปานาโต้ (จากแขวงพระนางมารีย์แห่งความหวัง อิตาลี) และคุณพ่อ โจช ปอล คูวาลนิล พระสงฆ์ชาวอินเดีย และสามเณร คุณพ่อมหาธิการและคณะที่ปรึกษาอนุมัติการก่อตั้งให้เป็นหมู่คณะในวันที่ 17 ตุลาคม ค.ศ. 2003 ปัจจุบันหมู่คณะอินเดียอยู่ภายใต้การปกครองดูแลของแขวงพระนางมารีย์ ดาวประจำรุ่ง ประเทศไทย

           ปี ค.ศ. 2011 คุณพ่อโดนาโตได้ไปงานแพร่ธรรมที่ประเทศอินโดนีเซีย โดยเริ่มต้นที่ Maumere ด้วยการตั้งบ้านเณรนักบุญกัสปาร์ แบร์โทนี (San Gaspare Bertoni Seminary) ภายใต้การปกครองของแขวงพระแม่มารีแห่งความหวังซึ่งคุณพ่อมหาธิการและคณะที่ปรึกษาได้อนุมัติการก่อตั้งให้เป็นหมู่คณะในวันที่ 11 เมษายน ค.ศ. 2016 ต่อมาตามมติของการประชุมสภาอธิการ ปี ค.ศ.2020 ที่สามพราน กำหนดให้หมู่คณะอินโดนีเซียอยู่ภายใต้การปกครองดูแลของแขวงพระนางมารีย์ดาวประจำรุ่ง ประเทศไทย นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2021

           ปัจจุบัน คณะสติกมาตินมีพื้นทีทำงานแพร่ธรรมในหลายประเทศ ยังมีการปกครองมี 5 แขวง ดังนี้ คือ  แขวงพระพฤหัยศักดิ์สิทธิ์แห่งพระเยซูเจ้า (Sacred Heart Province) แขวงกางเขนศักดิ์สิทธิ์ (Holy Cross Province)   แขวงนักบุญโยเซฟ (Saint Joseph Province )  แขวงพระนางมารีย์แห่งดาวประจำรุ่ง ( Mary the Morning Star Province) แขวงพระมหาไถ่ศักดิ์สิทธิ์ (Most Holy Redeemer)  โดยมีสมาชิกทั่วโลกประมาณ 500 คน คุณพ่อมหาธิการ Rubens Sodré Miranda C.S.S. ชาวบราซิล ซึ่งเป็นมหาธิการคนที่ 16 ดำรงตำแหน่งปี ค.ศ. 2018- ปัจจุบัน