ตราคณะ

พื้นสีฟ้าด้านบน หมายถึง ความเชื่อที่สมาชิกคณะสติกมาตินทุกคนจะต้องมีและรักษาไว้อย่างมั่นคง เพื่อจะได้สามารถเป็นกระจกสะท้อนความเชื่อนั้นไปสู่มนุษย์ทุกคน

ดาวห้าดวงประกอบรวมกันเป็นรูปกางเขน หมายถึง รอยแผลทั้งห้า(สติกมาตา)ของพระเยซูคริสตเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ซึ่งจากรอยแผลนี้เองที่เป็นที่มาของชื่อคณะสติกมาตินหรือรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ฯ

พื้นสีแดงด้านล่าง หมายถึง ความรักที่สมาชิกคณะสติกมาตินจะต้องโอบกอดไว้ เพื่อจะได้สามารถเอาชนะวิญญาณและครอบครองดวงใจทุกดวงได้

ดอกลิลลี่สองดอกผูกติดกันด้วยข้อความที่เป็นคติพจน์ของคณะที่เป็นภาษาละติน “Euntes Docete” ซึ่งมีความหมายว่า  “จงไปและเทศนาสั่งสอน”นั้น หมายถึง พระนางมารีย์และนักบุญยอแซฟ องค์อุปถัมภ์ของคณะ 

กิ่งมะกอกที่อยู่รายลอบตราของคณะ เป็นสัญลักษณ์หมายถึงสันติสุขที่สมาชิกคณะทุกคนจะต้องพยายามทำให้เกิดขึ้นและแผ่ซ่านไปทั่วจิตใจของหมู่คณะและสังคม

แถบสีเงินกั้นระหว่างสีฟ้าด้านบนและสีแดงด้านล่าง หมายถึง ความสอดคล้องกลมกลืนกันระหว่างการดำเนินชีวิตฝ่ายโลกและการมีเจตจำนงที่บริสุทธิ์ ซึ่งจะทำให้สมาชิกคณะเปี่ยมด้วยความสุขและประสบความสำเร็จ