ตราแขวงพระนางมารีย์ดาวประจำรุ่ง

ดวงดาว หมายถึง ชีวิตของสมาชิก  ซึ่งเปรียบเสมือนแม่พระที่ได้รับเรียกมาเป็นแสงหรือภาพสะท้อนของพระเจ้าให้กับผู้อื่นและมอบถวายตนภาวนาสรรเสริญพระองค์จนตลอดชีวิต

เรือ หมายถึง แขวงของเรา

พระหัตถ์ที่ผายออกไปยังเรือ  หมายถึง การน้อมรับด้วยความชื่นชมยินดีและก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยกัน