วัดน้อยพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า ป่าตอง

คุณพ่อการ์โล รามอนเด็ดด้า พระสงฆ์ชาวอิตาเลียนที่มาอยู่ป่าตองเป็นการชั่วคราว เป็นผู้ริเริ่มวัดแรกที่ป่าตอง ท่านได้ถวายวัดและให้ชื่อวัดนี้ว่า “วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า” วัดมีสถานที่ค่อนข้างคับแคบและอยู่ในสถานที่อโคจร ในวันที่ 10 กันยายน ค.ศ. 2009 คุณพ่อเฟอร์ดินัลโด รอนโคนี จึงจัดซื้อบ้านหลังหนึ่ง อยู่ที่บ้านเลขที่ 9/8 ซ.มณีศรี ถ.ศิริรัตน์ และปรับปรุงให้มีสภาพเหมาะสมกับการเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรม เพื่อเรียนคำสอนและประกาศพระวรสาร วัดมีลักษณะเป็นอาคาร 3 ชั้น โดยชั้นแรกนั้นใช้เป็นที่ประชุม สำหรับพักผ่อนและเป็นที่จอดรถได้ ชั้นที่สองเป็นวัด ห้องศาสนภัณฑ์ ห้องโปรดศีลอภัยบาป และชั้นที่สาม เป็นห้องเรียนคำสอน และเป็นห้องพักสำหรับพระสงฆ์

งานอภิบาลของวัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า มุ่งเน้นสัตบุรุษที่มาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณตั้งแต่เย็นวันเสาร์เวลา 17.00 น.เป็นภาษาอังกฤษ และเวลา 18.30 น. เป็นภาษาอิตาเลี่ยน ส่วนวันอาทิตย์เวลา 13.30 น. เป็นภาษาไทยและต่อด้วยภาษาอังกฤษ โดยรวม ๆ แล้วในแต่ละสัปดาห์

เอกลักษณ์การอภิบาลมุ่งเน้นการเทศน์สอนในระหว่างพิธีบูชาขอบพระคุณผ่านภาพประกอบบทอ่านประจำสัปดาห์ที่นักท่องเที่ยวชาวอิตาเลี่ยนที่มาอยู่แต่ละครั้ง สองสามสัปดาห์แล้วก็กลับไป เป็นผู้ที่ค่อยๆ วาดให้จนครบปีพิธีกรรมทั้งปี A B C และการสอนคำสอนให้ผู้สนใจผ่านสื่อการเรียนการสอนจากภาพวาดให้ผู้เรียนได้เรียนผ่านภาพประกอบการเรียนรู้แล้วทำเป็นพระคัมภีร์เฉพาะของเขาเอง และบอกไม่ได้ว่าจะมีผู้สนใจในแต่ละครั้งกี่คนเมื่อพวกเขามาก็พร้อมที่จะช่วยเหลือทันที

กิจการพิเศษอีกประการหนึ่งคือ การอภิบาลคู่สมรส ทุกครั้งหลังพิธีบูชาขอบพระคุณจะเชิญคู่สมรสมาอยู่ต่อหน้าพระรูปและอธิบายความหมาย และร่วมภาวนาต่อหน้ารูปปั้นแม่พระคู่สมรสกับนักบุญยอแซฟ และมอบรูปปั้นครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ให้กับคู่สมรสด้วย ถือเป็นกิจการพิเศษของที่วัดแห่งนี้ และเป็นกิจการพิเศษของคณะสติกมาตินที่ให้คู่สมรสศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้อุปถัมภ์ การภาวนาให้กันและกันของพระสงฆ์และคู่สามีภรรยา