วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้าระนอง

วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า

ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง

          หลังจากที่พระสงฆ์คณะสติกมาตินมีบ้านและโรงเรียนที่ภูเก็ตแล้ว ก็ได้เยี่ยมเยียนและอภิบาลสัตบุรุษในแถบฝั่งอันดามันรวมถึงในเขตจังหวัดระนองอย่างสม่ำเสมอ ที่ระนองนี้มิสชันนารีของคณะสติกมาติน ได้มาถวายมิสซาและโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์โดยใช้บ้านของขุนสวัสดิ์ภักดีเป็นวัดจนถึงปี ค.ศ. 1960 ในปี ค.ศ. 1959 พระสังฆราชเปโตร คาเร็ตโต ได้ซื้อที่ดินจาก บริษัทซึ่งเป็นเหมืองแร่เก่าที่ระนอง

ในวันที่ 30 พฤศจิกายน ค.ศ. 1960 คุณพ่อร็อคโก เลโอติโล ได้เดินทางมาประจำอยู่ที่ระนอง ในช่วง 3 เดือนแรกคุณพ่อร็อคโกพักอยู่กับครอบครัวของสัตบุรุษ ท่านได้ออกเยี่ยมเยียนสัตบุรุษ สอนคำสอน และถวายมิสซาที่บ้านของสัตบุรุษ ขณะเดียวกันได้จัดการปรับปรุงบังกะโล 2 หลังเพื่อใช้เป็นที่พักพระสงฆ์และเป็นวัดน้อยชั่วคราวให้เหมาะสมเพื่อการภาวนา ถวายบูชามิสซาและสอนคำสอน

คุณพ่อได้สร้างห้องแถว 15 ห้อง ริมถนนเพื่อเป็นบ้านพักสำหรับคริสตชนที่ยากจนให้อยู่ใกล้วัด นับว่าเป็นการเริ่มต้นกลุ่มคริสตชนที่ระนองอย่างมีแบบแผน หลังจากนั้นกลุ่มคริสตชนก็ค่อยๆ เจริญขึ้น

ปี ค.ศ. 1962 คุณพ่อร็อคโก ได้เริ่มต้นทำงานแพร่ธรรมแล้วด้วยความช่วยเหลือของพ่อโดลัน และพ่อเฮนรี่ พระสงฆ์มีบ้านไม้สำหรับอยู่อาศัยและใช้เป็นวัดน้อยด้วย คริสตชนมีน้อยและกระจัดกระจายอยู่ ภารกิจของพระสงฆ์คือติดตามพวกเขาให้มารวมกันในบริเวณใกล้เคียง นอกจากนั้นยังมีครอบครัวคาทอลิกชาวต่างชาติที่ทำงานอยู่ที่เหมืองดีบุกที่คุณพ่อให้การดูแลด้วย

ในด้านชีวิตฝ่ายจิต งานแพร่ธรรมที่ระนองเป็นไปอย่างดี มีคณะพลมารีย์ ที่ช่วยเหลืองานอย่างเกิดผลยิ่งทั้งในการอบรมสั่งสอน การติดตามหาคริสตชนที่ละทิ้งวัดไป การติดต่อกับพี่น้องต่างศาสนา ในปี ค.ศ. 1964 มีคริสตชนคาทอลิกจำนวน 100 คน เกือบทุกคนทำปัสกาตามกำหนด มีผู้สมัครเรียนคำสอนหลายคนทำให้ชุมชนคริสตชนที่จังหวัดระนองนี้ ก้าวหน้ามีจำนวนคริสตชนเพิ่มมากขึ้น จากคริสตชนคาทอลิกดั้งเดิม จำนวน 15 คน เมื่อครั้งที่มีพระสงฆ์เริ่มมาสร้างบ้านพักอยู่ประจำที่นี่

ปี ค.ศ. 1965 วันที่ 23 มกราคม เป็นวันสำคัญวันหนึ่งที่เริ่มสิ่งใหม่สำหรับคริสตชน ที่ระนอง บรรดาสัตบุรุษภายใต้การนำของคุณพ่อเจ้าอาวาสได้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน ในโครงการ การก่อสร้างวัดใหม่ ที่สร้างแยกออกมาจากบ้านพักพระสงฆ์

ในปี ค.ศ. 1972 คุณพ่อร็อคโก ได้เริ่มก่อสร้างบ้านพักพระสงฆ์ และวัดหลังใหม่ ซึ่งมีลักษณะเป็นทรงไทยสมัยอยุธยา ภายในวัดประดับด้วยลายไทยงดงาม บนผนังมีภาพเขียนสีน้ำมันข้อรำพึงสายประคำ พระสังฆราชเปโตร คาเร็ตโต เป็นประธานในพิธีเสกวัดใหม่เมื่อวันที่ 15 มีนาคม ค.ศ. 1973

ปี ค.ศ. 1976 คณะสติกมาตินเปิดรับเด็กที่สนใจจะเป็นพระสงฆ์ของคณะมารับการอบรม โดยใช้พื้นที่ของบ้านพักพระสงฆ์ที่ระนองนี้เป็นสถานที่อบรมเด็ก ในช่วงเวลานั้นจึงถือได้ว่าที่นี่เป็นบ้านเณรเล็กของคณะสติกมาตินด้วย เริ่มต้นมีเณร 5 คน โดยพักอยู่ที่อาคาร 2 ชั้นในบ้านพักพระสงฆ์ ปีต่อมามีเด็กสนใจมากขึ้น จึงสร้างบ้านเณรเล็กเป็นอาคาร 2 ชั้น ในปี ค.ศ. 1979 คุณพ่อลีโน เป็นผู้อบรมเณรด้วยตนเอง และสมาชิกอื่นๆ ที่ทำงานอยู่ก็ช่วยดูแลด้วย

การอภิบาลคริสตชน

คุณพ่อเฟอร์ดินัลโด รอนโคนี เป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 1982-1994 นับเป็นธรรมทูตต่างชาติคนสุดท้ายที่ดูแลวัดระนอง คุณพ่อได้ทุ่มเทเวลาและพลังในการสอนคำสอน ติดตาม ดูแลกลุ่มคริสตชน ทั้งในตัวเมืองระนอง และในชนบทรอบนอก เมื่อปี ค.ศ. 1983 มี จำนวนคริสตชนประมาณ 120 คน ในช่วงนี้เองมีคริสตชนอพยพเข้ามาทำงานในสวน บุกเบิกปลูกกาแฟ ปลูกยาง มาขอให้คุณพ่อไปเยี่ยม จนกระทั่งเกิดเป็นกลุ่มคริสตชนใหม่ เช่นที่ลำเลียง อ.กระบุรี ที่บางแก้ว อ.ละอุ่น

ในปี ค.ศ. 1994 คุณพ่อยังได้รับมอบให้ดูแลวัดแม่พระแห่งพระหรรษทาน ปากจั่น อ.กระบุรี ต่อจากคณะสงฆ์ซาเลเซียนอีกด้วย และยังมีกลุ่มคริสตชนเล็กๆ อีกกลุ่มหนึ่งอยู่ลึกเข้าไปทางเทือกเขารังแตนอีก 5-6 ครอบครัว จึงนับได้ว่าพระสงฆ์ต้องดูแลคริสตชนทั่วทั้งจังหวัดระนอง ซึ่งมีพื้นที่กว้าง เดินทางไกล ตามถนนผ่านสวน ป่า เทือกเขา ชายทะเล หมู่บ้านน้อยใหญ่มากมาย คุณพ่อและคริสตชนที่วัดพระหฤทัย มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพี่น้องที่อยู่หมู่บ้านห่างไกลเหล่านี้ โอกาสฉลองวัด ฉลองคริสตมาส ก็จะไปพร้อมกับคุณพ่อเป็นกำลังใจให้กันและกัน แบ่งปันสิ่งที่มีแก่กันและกัน