วัดแม่พระแห่งพระหรรษทาน ปากจั่น

วัดแม่พระแห่งพระหรรษทาน

ต. จปร. อ.กระบุรี จ.ระนอง

ประมาณ ปี ค.ศ. 1980 บรรดาคริสตชนจากวัดนักบุญยอแซฟ ถ้ำสิงห์ อ.เมือง จ.ชุมพรได้มาหาซื้อที่ดินเพื่อขยายพื้นที่เพาะปลูกที่ปากจั่นปี ค.ศ. 1984 จำนวนคริสตชนเพิ่มมากขึ้น ไม่เฉพาะคริสตชนจากถ้ำสิงห์เท่านั้น คริสตชนจากที่อื่นๆ ยังได้มาสมทบอีก เช่น จากวัดแม่พระฟาติมา บ้านแสงอรุณจ.ประจวบคีรีขันธ์ วัดนักบุญมีคาแอล ดอนกระเบื้อง วัดแม่พระสายประคำ หลักห้าจ.ราชบุรี และพี่น้องจากโคกประสาท จ.บุรีรัมย์

คุณพ่อสนอง ได้สร้างวัดชั่วคราวขึ้น ในปี ค.ศ. 1984 ที่นี่ใช้เป็นที่พักอาศัยและชุมนุมภาวนา อีกทั้งเป็นศูนย์รวมสำหรับโครงการยุวเกษตรกร ที่คุณพ่อได้เสนอแนะให้ตั้งขึ้น ด้วยความเสียสละของคุณพ่อ และความอดทนพากเพียรของผู้ร่วมบุกเบิก ชุมชนเริ่มเจริญขึ้น แต่ในปลายปี

ปี ค.ศ. 1987 คุณพ่อมารึโอ ชาลา ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ ถ้ำสิงห์ คุณพ่อซาลาได้รับบริจาคจากผู้มีน้ำใจดี ดำเนินการสร้างวัดหลังใหม่ที่สวยงาม ถวายเกียรติแด่แม่พระแห่งพระหรรษทาน พระสังฆราช ประพนธ์ ชัยเจริญ เป็นประธานในพิธีและเสกวัดใหม่