หมู่คณะภูเก็ต

ติดต่อเรา

วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์
ตู้ ปณ.35 อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2266, 0-7622-2573
โทรสาร 0-7622-6232, 0-7622-2573
Website: 

โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ภูเก็ต
31 ถนนเจ้าฟ้า ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : 076-224248 หรือ 076-212137 โทรสาร : 076-218113
ID Line : @dowroong
Website: http://www.dr.ac.th

วัดน้อยพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ฯ ป่าตอง
9/8 ซ.มณีศรี ถ.ศิริรัตน์ ต.ป้าตอง อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต 83150

Website: www.sacredheartpatong.org

วัดนักบุญมาร์ติน เดอ ตูร พังงา
19/1 ถ.เจริญราษฎร์ ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000

Website: https://maryrakpna.thai.ac/home/

โรงเรียนมารีรักษ์ พังงา

19/1 ถ.เจริญราษฎร์ ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000
Website: http://www.phuketcatholics.com

วัดนักบุญโยเซฟ เชิงทะเล
48/212 ม.4 ซ.ป่าสัก 8 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
Website: http://www.phuketcatholics.com