หมู่คณะสามพราน

บ้านเณรใหญ่สติกมาติน

95 หมู่ 6 ซ.วัดเทียนตัด ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

โทรศัพท์บ้านเณรใหญ่ 02-429-0615/02-8125503

บ้านเณรเล็กสติกมาติน

95 หมู่ 6 ซ.วัดเทียนตัด ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

โทรศัพท์บ้านเณรเล็ก 02-429-0556