หมู่คณะเชียงราย

อาสนวิหารแม่พระบังเกิด เชียงราย
46 ม.19 ถ.พหลโยธิน ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 0-5371-3210, โทรสาร 0-5371-7314

(ดูแลเขตปางริมกรณ์) อาสนวิหารแม่พระบังเกิด เชียงราย
46 ม.19 ถ.พหลโยธิน ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ แม่สาย / วัดครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ ผาหมี
471 ม.5 ซอยป้าเหมือด 12 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130