หมู่คณะนครราชสีมา

ติดต่อเรา

วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ โคกไคร้ /ศูนย์กลางหมู่คณะฯ หนองบัวโคก
บ.หนองบัวโคก ต.หนองบัวโคก
อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36220

– ศูนย์อภิบาลมารีย์สงเคราะห์  จ. ชัยภูมิ

– งานอภิบาลวัดนักบุญยอแซฟ บ้านหนองไม้งาม

– งานอภิบาลคริสตชนเขตอำเภอด่านขุนทด  อำเภอสีคิ้ว และอำเภอพระทองคำ  จ.นครราชสีมา

– งานอภิบาลคริสตชนเขต อำเภอจตุรัส จ.ชัยภูมิ