โรงเรียนศรีอรุโณทัย ระนอง

โรงเรียนศรีอรุโณทัย ตั้งอยู่เลขที่ 71 ถนนท่าเมือง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน บริหารงานโดยคณะนักบวชรอยแผลศักดิ์สิทธิ์แห่งพระเยซูเจ้า (Stigmatine) ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2507 โดยบาทหลวงร๊อกโก ลิโอติโล เป็นผู้ก่อตั้ง ซึ่งต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางการศึกษาให้กับเยาวชนที่ไม่ได้รับการศึกษาได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษา

ปีการศึกษา 2507 ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 4 และดำเนินการซ่อมแซมดัดแปลงอาคารไม้สองชั้นเป็นห้องเรียน จำนวน 4 ห้อง ต่อมาได้มีการสร้างอาคารชั้นเดียว ยาว 78 เมตร กว้าง 8 เมตร ห้องน้ำ 10 ห้อง และต่อเติมอาคารออกเป็นรูปตัวแอลยาว 110 เมตร และยาว 70 เมตร กว้าง 8 เมตร รวมทั้งห้องประชุมซึ่งใช้เป็นโรงอาหารด้วย

ปีการศึกษา 2520 ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมีการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขนาด 3 ห้องเรียน ยาว 8 เมตร และโอนโรงเรียนเข้าสังกัดมูลนิธิซาเลเซียนแห่งประเทศไทย โดยมีบาทหลวงประพนธ์ ชัยเจริญ เป็นผู้รับใบอนุญาตและแต่งตั้งบาทหลวงมาร์โก บลาซูติก เป็นผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต          

ปีการศึกษา 2524 ได้รับอนุญาตให้เปิดการเรียนการสอนระดับอนุบาลปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3


ปีการศึกษา 2537 สร้างอาคารเรียนเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น ยาวตลอดเป็นรูปตัว “เจ” มีห้องประชุมในอาคาร โดยอาคารเรียนดังกล่าวได้รับพระกรุณาธิคุณจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีพระราชทานนามว่า “อาคารอุบลรัตน์”


ปีการศึกษา 2543 ได้ดำเนินการปรับพื้นสนามเป็นลานคอนกรีตและอิฐหนอน


ปีการศึกษา 2546 ได้ดำเนินการก่อสร้างสระว่ายน้ำศรีอรุโณทัย จำนวน 2 สระ โดยสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ กว้าง 12.00 เมตร x ยาว 25 เมตร x ลึก 1.30 เมตร และสระว่ายน้ำขนาดเล็ก กว้าง 5.90 เมตร x ยาว 12.50 เมตร x ลึก 0.60 เมตร


ปีการศึกษา 2548 ได้ดำเนินการเปิดทำการเรียนการสอนระดับชั้นเนอสเซอรี่และดำเนินการติดตั้งเครื่องเล่นห้องบอล สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล


ปีการศึกษา 2550 ได้ดำเนินการปรับปรุงอาคาร 2 ชั้น เพื่อใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นเนอสเซอรี่และปรับปรุงบริเวณระเบียงชั้น 2 อาคารอุบลรัตน์เป็นที่พักผ่อนและรับประทานอาหารพร้อมทั้งติดตั้งเครื่องเล่นสนามให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา


ปีการศึกษา 2552 ได้ดำเนินการปรับปรุงห้องประชุมใหม่ ซึ่งตั้งชื่อว่าห้องประชุมแบร์โทนี


ปีการศึกษา 2553 ได้ดำเนินการปรับปรุงห้องประชุมใหญ่


ปีการศึกษา 2554 ปรับปรุงถนนคอนกรีตบริเวณรอบโรงเรียนและบริเวณสระว่ายน้ำ


ปัจจุบัน มีคุณพ่อมานพ ผงละเอียด เป็นเป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียน มีนายประดิษฐ์ โมราศิลป์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน จัดการเรียนการสอนแบบสหศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,201 คน ครู 64 คน