“ผอ.ศูนย์สังคมพัฒนาฯ นครราชสีมา และทีมงาน จัดอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย เขตวัดพระคริสตราชา บ้านเมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา”

23 Sep 2021
คุณพ่อวีระศักดิ์ จันทรังษี ผอ.ศูนย์สังคมพัฒนาสังฆมณฑลนครราชสีมา และทีมงาน จัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย ภาคทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ ให้กับกลุ่มผู้พิการเขตวัดพระคริสตราชา บ้านเมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา มีผู้เข้าร่วมทั้งคนพิการ ผู้ดูแล และอาสาสมัคร กว่า 30 คน เมื่อวันที่ 7-10 กันยายน 2021 #ข่าวคณะสติกมาตินประเทศไทย#เดือนกันยายน2021#หมู่คณะระนอง On September 7-10, 2021 Father W
error: Content is protected !!