หมู่คณะโคราช

“วันแม่แห่งชาติ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ โคกไค จ.ชัยภูมิ”
“พิธีมิสซาสุขสำราญสำหรับสัตบุรุษ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ บ้านโคกไค จ.ชัยภูมิ”
“พิธีมิสซาขอบพระคุณโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปี 2023”
“มอบทุนการศึกษาให้เด็กและเยาวชน วัดพระคริสตราชา เมืองคง”
“พระสงฆ์คณะสติกมาตินหมู่คณะบัวใหญ่ ร่วมเข้าเงียบประจำปี”
“เสกสุสานประจำปี วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ โคกไค้ จ.ชัยภูมิ”
“สวดสายประคำปิดเดือนแม่พระ บ้านหนองห่าง”
“ผู้แทนมหาอธิการคณะฯ เยี่ยมงานแพร่ธรรมคณะ”
“กิจกรรมวันแม่ วัดนักบุญยอแซฟกรรมกร หนองห่าง”
“อบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย ณ วัดนักบุญยอแซฟ บ้านหัน”