การอบรมเพื่อให้เราได้รู้จักกับตนเอง (WHO AM I)

บ้านเณรเล็กคณะสติกมาติน สามพราน : วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2021 บราเดอร์ธวัชชัย กระแสสิงห์ ได้เข้ามาอบรมเรื่องการรู้จักตนเอง เพื่อให้สามเณรได้รู้จักกับตนเองมากยิ่งขึ้น ทั้งการใช้ชีวิตและกระแสเรียกที่ตนมี รวมถึงให้ข้อคิดดีๆกับสามเณรได้ไปคิดทบทวนไตร่ตรอง เพื่อไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้ดียิ่งขึ้น

error: Content is protected !!