“กิจกรรมกีฬาสีเจ้าตัวน้อย ร.ร. ดาวรุ่งวิทยา ภูเก็ต”