“กิจกรรมฟื้นฟู​จิตใจ วัดนักบุญโยเซฟ เชิงทะเล”

ระหว่างวันที่ 11-12 สิงหาคม 2023 คุณพ่อพิพัฒน์ รุ่งเรืองกนกกุล เจ้าอาวาสฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมและฟื้นฟู​จิตตารมณ์รักและรับใช้ วัดนักบุญโยเซฟ เชิงทะเล กลุ่ม CFC ของวัด ได้จัดค่ายยุวชนอายุ 9-12 ปี เพื่อการเรียนรู้​และเติบโตในความเชื่อร่วมกัน

On August 11-12, 2023, Fr. Pipat Rungruangkanokkul organized an activity to promote the spirit of love and service for the Couple for Christ (CFC) group in St. Joseph’s Church, Cherngtalay. The youth of 9 to 12 years old also joined the said activity.