“กิจกรรมรักษ์บ้านเกิด แผนกปฐมวัย ร.ร.ดาวรุ่งวิทยา ภูเก็ต”

วันที่ 10 สิงหาคม คุณพ่อภาคภูมิ วรพรทัศนา ผู้จัดการโรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ภูเก็ต เป็นประธาน เปิดกิจกรรมรักษ์บ้านเกิดของจังหวัดภูเก็ต โดยแผนกปฐมวัย โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ภูเก็ต

On August 10, 2023, Fr. Pakpoom Woraporntasana, director of Daowrungwittaya School, Phuket, presided over the opening of Phuket’s hometown conservation organized by the kindergarten section.