“กีฬาสี “มารีรัก เกมส์” ของโรงเรียนมารีรัก พังงา”

วันที่ 19 กันยายน ค.ศ. 2023 คุณพ่อจีระศักดิ์ ยงบรรทม ผู้จัดการโรงเรียนฯ เป็นประธานเปิดกิจกรรมกีฬาสี “มารีรัก เกมส์” ของโรงเรียนมารีรัก พังงา ประจำปีการศึกษา 2566
On September 19, 2023, Father Michael Jeerasak Yongbuntum, the director of School opened the Sports Day activities of Maryrak Phang Nga School.