“คำสอนเด็กและเยาวชน ศูนย์เยาวชนแบร์โทนี วัดนักบุญยอแซฟกรรมกร บ้านหนองห่าง” -The Catechism of children and youth Bertony Youth Center St. Joseph Worker’s Church

“คำสอนเด็กและเยาวชน ศูนย์เยาวชนแบร์โทนี บ้านหนองห่าง” เด็กและเยาวชนจากศูนย์เยาวชนแบร์โทนี บ้านหนองห่าง อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา ร่วมกิจกรรมทดสอบ ประเมินผล เกี่ยวกับคำสอน โดยมีเยาวชนรุ่นพี่เป็นผู้นำกิจกรรม และมอบใบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนคำสอนโดย คุณพ่ออัมรินทร์ พันธ์วิไล เจ้าอาวาส เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ. 2021

“The Catechism of children and youth Bertony Youth Center St. Joseph Worker’s Church Ban Nong Hang, Bua Lai District, Nakhon Ratchasima Province”

On July 4, 2021, the groups of children and youth participated in the Catechism activity held by the senior youth leading on weekend. At the end of catechism the activity Father Amarin Phanwilai, C.S.S. a pastor gave the certificates to them.