“คุณพ่อวิเชียร เยี่ยมสัตบุรุษที่รับผิดชอบ”

ในเดือนสิงหาคม คุณพ่อวิเชียร ระดมกิจ เจ้าอาวาสวัดแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน ปากจั่น เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจสัตบุรุษ
Last August, Fr. Wichian Radomkit, the pastor of Our Lady of All Graces Church, Pak Jan, visited and gave encouragement to his parishioners.