ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อเทิดเกียรตินักบุญโยเซฟ

วัดนักบุญโยเซฟ เชิงทะเล : วันที่ 21 มีนาคม 2021  พระสังฆราช โยเซฟประธาน ศรีดารุณศีล ประมุขสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองชุมชนแห่งความเชื่อเทิดเกียรตินักบุญโยเซฟและภาวนาโอกาสปีนักบุญโยเซฟ

error: Content is protected !!