“ฉลองวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ภูเก็ต”

วันที่ 21 สิงหาคม 2023 พระสังฆราช โยเซฟ ประธาน ศรีดารุลศีล ประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ ฉลองวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ จ.ภูเก็ต