บวชพระสงฆ์ใหม่คณะสติกมาติน – The Ordination Thai Stigmatines

วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2021 เวลา 10.00 น. พระสังฆราช ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขสังฆมณฑลราชบุรีเป็นประธาน พิธีบวชพระสงฆ์ของสังฆานุกร ไมเกิ้ล ณัฐวุฒิ บุษบก คณะสติกมาติน ณ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงคราม

เครดิตภาพถ่าย : Facebook Starboom Interprint

The Stigmatine Congregation, and Mary the Morning Star Province on the occasion of the 25th Anniversary of the province, due Bishop John Bosco Panya Kritcharoen Bishop of Diocese of Ratchaburi. He had ordained REV. NATTAWUT BUSABOK, CSS as a priest in the Thai Stigmatines at The Nativity of Our Lady Cathedral Bang Nok Khwaek. This ordination was held by Fr. Joseph Wattanasak Srivorakul, Provincial and councilors. The Diocesan Priest and the groups of Christian who are a witness in the Eucharist Celebration. it is a joyful moment and blessing Stigmatines in Thailand.

@ Facebook: Starboom Interprint

error: Content is protected !!