บิชอปวุฒิเลิศ แห่ล้อมเยี่ยมการก่อสร้างวัดคู่วิวาห์ศักดิ์สิทธิ์ของแม่พระและนักบุญยอแซฟบ้านปางริมกรณ์ เชียงราย

วันที่ 21 กรกฎาคม 2021 บิชอปวุฒิเลิศ คุณพ่อวินัย อุปสังฆราช และคุณพ่อศักดิ์ชัย เลขาพระสังฆราชเดินทางมาเยี่ยมการก่อสร้างวัดคู่วิวาห์ศักดิ์สิทธิ์ของแม่พระและนักบุญยอแซฟบ้านปางริมกรณ์ เชียงราย และดูสถานที่สร้างบ้านพักพระสงฆ์ การสร้างถ้ำแม่พระเมืองลูรด์

error: Content is protected !!