“ประชุมสมัชชาแขวง คณะสติกมาติน”

การประชุมสมัชชาแขวง ครั้งที่ 9-รอบแรก คณะสติกมาตินแขวงพระนางมารีย์ดาวรุ่ง ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 4-6 ตุลาคม 2022 ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน นครปฐม