“ผอ.ศูนย์สังคมพัฒนาฯ นครราชสีมา และทีมงาน จัดอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย เขตวัดพระคริสตราชา บ้านเมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา”

คุณพ่อวีระศักดิ์ จันทรังษี ผอ.ศูนย์สังคมพัฒนาสังฆมณฑลนครราชสีมา และทีมงาน จัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย ภาคทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ ให้กับกลุ่มผู้พิการเขตวัดพระคริสตราชา บ้านเมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา มีผู้เข้าร่วมทั้งคนพิการ ผู้ดูแล และอาสาสมัคร กว่า 30 คน เมื่อวันที่ 7-10 กันยายน 2021

#ข่าวคณะสติกมาตินประเทศไทย#เดือนกันยายน2021#หมู่คณะระนอง

On September 7-10, 2021 Father Weerasak Chantarangsee, C.S.S. director of the Nakhon Ratchasima Diocese of Social Development Center, and his team organized the training program for the development of the disabled life at Christ the King Church, with more than 30 participants, including disabled people, caregivers, and volunteers Muang Kong village, Nakhon Ratchasima Province, Thailand.

#StigmatinesThailand#Septempber2021#KoratCommunity

error: Content is protected !!