ผอ. ศูนย์สังคมพัฒนาฯ มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด 19

ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา คุณพ่อวีระศักดิ์ จันทรังษี C.S.S. ผอ. ศูนย์สังคมพัฒนาสังฆมณฑลนครราชสีมา และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ได้ไปมอบถุงยังชีพผู้ป่วยเอชไอวี อ.ด่านขุนทด และมอบถุงยังชีพให้ความช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด 19 และผู้กักตัวตามวัดต่างๆ ในสังฆมณฑลนครราชสีมา

error: Content is protected !!