“ผู้บริหาร ร.ร. ดรุโณทัย ตรัง พบปะครูและบุตร ประจำปีการศึกษา 2566”

วันที่ 19 พฤษภาคม 2023 ผู้บริหารพบปะครูและบุตรครู ในโอกาสเปิดเทอมปีการศึกษาใหม่ 2566 และพูดคุยเกี่ยวกับสวัสดิการที่บุตรครูจะได้รับในปีการศึกษานี้

On April 12, 2023, “Fr. Yuttana, the director of the school, and Sr. Wantana, the school’s principal, met the teachers and their children at Durunothai Trang school.