“พระสงฆ์บวชใหม่คณะสติกมาติน ถวายมิสซาแรก ที่วัดน้อยบ้านเณรเล็กสติกมาติน สามพราน”The newly ordained priest of the stigmatines celebrated his first thanksgiving Mass at the Chapel of minor Seminary Sam Phran, Nakhon Pathom.

วันที่ 27 กรกฎาคม 2021 เวลา 09:00 น. คุณพ่อ ไมเคิ้ล ณัฐวุฒิ บุษบก C.S.S. พระสงฆ์บวชใหม่คณะสติกมาติน คุณพ่อได้มาถวายเมิสซาแรกเพื่อโมทนาคุณพระเป็นเจ้าสำหรับกระแสเรียก ที่วัดน้อยบ้านเณรเล็กคณะสติกมาติน สามพราน ซึ่งมีคุณพ่อวัฒนศักดิ์ ศรีวรกุล เจ้าคณะฯ และพระสงฆ์คณะสติกมาตินรุ่นพี่มาร่วมในพิธีมิสซาแรกด้วย นอกจากนั้น ยังมีนักศึกษาคริสตศาสนธรรมมาร่วมในพิธีมิสซาแรกด้วยในรูปแบบบรรยากาศอบอุ่น

On July 27, 2021, at 9:00 a.m. Fr. Michael Nattawut Busabok C.S.S., a newly ordained priest of Stigmatines. He celebrated his first thanksgiving Mass to thank God for the vocation Chapel of minor Seminary Sam Phran, Nakhon Pathom. These days are so blessing the reason why there are people have come to join the celebration especially Fr. Joseph Watanasak Sriworakul, Provincial and senior priest also participated in the thanksgiving mass, and The catechist also participated in the first Mass in a warm atmosphere.