“พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชนักบุญทั้งหลาย บ้านปางริมกรณ์ จ.เชียงราย”

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2022 คุณพ่อพรชัย เตชะพิทักษ์ธรรม ถวายพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ โอกาสสมโภชนักบุญทั้งหลาย ณ วัดนักบุญเปาโล ห้วยแม่เลี่ยม มิสซาที่ 2 มิสซาภาษาเมื้ยน(เย้า)ที่วัดนักบุญเทเรซา และมิสซาที่ 3 ถวายมิสซาในสุสาน ที่บ้านปางริมกรณ์