พิธีปฏิญาณตนตลอดชีพของบราเดอร์ชาวอินเดีย The Stigmatines Indian Brother Professed the Perpetual Vows.

หมู่คณะอินเดีย : พิธีปฏิญาณตนตลอดชีพของบราเดอร์ชาวอินเดีย มีพิธีปฏิญาณตนตลอดชีพของบราเดอร์ Tom ชาวอินเดีย และปฏิญาณรื้อฟื้นศีลบนของบราเดอร์ Sonet และ บราเดอร์ Abin ณ วัดน้อยของบ้านเณรคณะ

error: Content is protected !!