พิธีปลงศพดวงงวิญญาณ มารีอาบู่ยุ้ม อาซอง

วัดพระเมตตา บ้านจ้อง : คุณพ่อบัญชา อภิชาติวรกุลเป็นประธานในพิธีปลงศพดวงงวิญญาณ มารีอาบู่ยุ้ม อาซอง อายุ 86 ปี สัตบุรุษวัดพระเมตตา บ้านจ้อง ที่คุณพ่อบัญชาดูแลอยู่ในเขตจังหวัดเชียงราย

error: Content is protected !!