“พิธีมอบวุฒิบัตร โรงเรียนดรุโณทัย ตรัง”

วันที่ 9 มีนาคม 2024 คุณพ่อวัฒนศักดิ์ ศรีวรกุล เป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 และประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนดรุโณทัย ตรัง

On March 9, 2024, Fr. Wattanasak Sriworakul certified the ceremony awarding certificates to kindergarten grade 3 and grade 9 diploma recipients for the academic year 2023 at Darunothai Trang School.