“พิธีมิสซาปลงศพแก่ดวงวิญญาณ คุณยาย วินเซนจ่า นาเผอะ มูเซอ”

วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ แม่สาย :

วันที่ 20 กันยายน 2021 คุณพ่อบัญชา อภิชาตวรกุล C.S.S เจ้าอาวาสวัดฯ ถวายพิธีมิสซาปลงศพแก่ดวงวิญญาณ คุณยาย วินเซนจ่า นาเผอะ มูเซอ  และมีสัตบุรุษมาร่วมให้กำลังใจแก่ผู้ล่วงลับแบบภายใน

error: Content is protected !!