“พิธีมิสซาสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ เมืองคง”

วัดพระคริสตราชา เมืองคง : คุณพ่อปราโมทย์ ชินโคตร เจ้าอาวาสวัดฯ พิธีสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ และถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนารถ บรมราชินีพันปีหลวง เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ. 2021.

error: Content is protected !!