“พิธีมิสซาสุขสำราญสำหรับสัตบุรุษ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ บ้านโคกไค จ.ชัยภูมิ”

วันที่ 7 พฤษภาคม 2023 คุณพ่ออัมรินทร์ พันธ์วิไล ถวายพิธีมิสซาสุขสำราญสำหรับสัตบุรุษ และโอกาสต้อนรับคุณพ่อเจ้าวัดใหม่ และ พิธีมิสซาเด็กๆและสัตบุรุษร่วมส่งศีลให้กับผู้สูงอายุที่มาวัดไม่ได้ด้วย ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ บ้านโคกไค อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
On April 08, 2023, Fr. Amarin Panwilai celebrated the Eucharistic for the parishioners on the occasion that he will be a pastor at Ascension Church, Chaiyaphoom, Province.