พิธีรับเข้าโปสตุลันต์ของสามเณรอินเดีย

วันที่ 2 มิถุนายน ที่ผ่านมา มีพิธีรับเข้าโปสตุลันต์ของสามเณร Chisto และ สามเณร Vimal ที่บ้านเณร Bertoni Seminary, Kurumassery, อินเดีย โดยมีคุณพ่อสาจัน เป็นผู้แทนรับฯ

error: Content is protected !!