พิธีรื้อฟื้นคำปฏิญาณตน

บ้านเณรใหญ่คณะสติกมาติน สามพราน : วันที่ 7 มิถุนายน 2021 บราเดอร์นิโคลาส กุลธวัช สังขรัตน์ ได้รื้อฟื้นคำปฏิญาณตนของ โดย คพ.วาเลนติโน วสันต์ พิรุฬห์วงศ์ อธิการบ้านเณรใหญ่ เป็นผู้เเทนรับคำปฏิญาณตน ที่บ้านเณรใหญ่สติกมาติน สามพราน

error: Content is protected !!