มอบทุนการศึกษาโครงการปันน้ำใจสู่ชุมชนโรงเรียนดรุโณทัย จ.ตรัง

โรงเรียนดรุโณทัย จ.ตรัง : วันที่ 4 มีนาคม 2021 คุณพ่อยุทธนา สกลธวัฒน์  มอบเงินจากโครงการมหาพรต และมอบทุนการศึกษาโครงการปันน้ำใจสู่ชุมชน  ประจำปีการศึกษา 2563

error: Content is protected !!