มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนบ้านหนองห่าง

คุณพ่ออัมรินทร์ พันธ์วิไลมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนจากศูนย์เยาวชนแบร์โทนีบ้านหนองห่าง อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม ค.ศ. 2021

error: Content is protected !!