” มิสซาขอพรพระ สัตบุรุษวัดนักบุญยอแซฟ หนองห่าง”

วัดนักบุญยอแซฟกรรมกร หนองห่าง : คุณพ่ออัมรินทร์ พันธ์วิไล ถวายมิสซาขอพรพระ โอกาสสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์และถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนารถ บรมราชินีพันปีหลวง เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ. 2021.

error: Content is protected !!