มิสซาสมโภชนักบุญกัสปาร์ ผู้ตั้งคณะนักบวชสติกมาติน ในประเทศฟิลิปปินส์

วันที่ 12 มิถุนายน 2021 บรรยากาศมิสซาสมโภชนักบุญกัสปาร์ ผู้ตั้งคณะนักบวชสติกมาติน ในประเทศฟิลิปปินส์ในแต่ละหมู่คณะโดยมีบรรดาคุณพ่อ บราเดอร์ พร้อมทั้งพี่น้องสัตบุรุษในเขตวัดได้ร่วมภาวนาและสรรเสริญต่อพระเจ้าในโอกาสสมโภชท่านนักบุญนี้ด้วย

error: Content is protected !!