ร่วมถวายพิธีมิสซา สมโภชนักบุญกัสปาร์ แบร์โทนี ที่ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด เชียงราย

หมู่คณะเชียงราย
วันที่ 12 มิถุนายน 2021 คุณพ่อวินัย เปลี่ยนบำรุง อธิการหมู่คณะ และสมาชิกหมู่คณะเชียงราย ร่วมถวายพิธีมิสซา สมโภชนักบุญกัสปาร์ แบร์โทนี ที่ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด เชียงราย

error: Content is protected !!