ร่วมยินดีกับอธิการแขวงและคณะที่ปรึกษา ปี 2023-2026 คณะสติกมาติน ประเทศไทย