วัดนักบุญยอแซฟกรรมกร หนองห่าง

วัดนักบุญยอแซฟกรรมกร หนองห่าง : “อาทิตย์ใบลาน” เด็กๆและเยาวชนวัดนักบุญยอแซฟกรรมกรบ้านหนองห่าง อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา ช่วยพิธีกรรม อ่านบทอ่าน ขับร้องบทเพลงสรรเสริญพระเจ้าร่วมกัน โอกาสวันอาทิตย์เสกใบลาน เมื่อวันที่ 28 มีนาคม ค.ศ. 2021.

error: Content is protected !!