“วันภาวนาแด่ผู้ล่วงลับ วัดพระหฤทัยฯ จ. ระนอง”

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2022 คุณพ่อวิเชียร ระดมกิจ ประธานพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ สมโภชนักบุญทั้งหลาย ณ สุสานศักดิ์สิทธิ์วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ระนอง