วันอาทิตย์ใบลานวัดนักบุญเปาโล ห้วยแม่เลี่ยม เชียงราย

วัดนักบุญเปาโล ห้วยแม่เลี่ยม เชียงราย : วันที่ 28 มีนาคม 2021 วันอาทิตย์ใบลานระลึกถึง พระคริสตเจ้า เสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มวันนี้ถวายมิสซาบนดอยที่วัดนักบุญเปาโล ห้วยแม่เลี่ยม เชียงราย สำหรับคริสตชนชาวอาข่า ชาวเมี้ยน(เย้า) และชาวลาหู ที่มาร่วมเป็นหนึ่งเดี๋ยวกัน แห่ใบลานเข้าวัดอย่างสง่างาม เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ที่พระเยซูทรงขี่ลาเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างสง่า และฟังพระมหาทรมานเป็นภาษาอาข่า

error: Content is protected !!