สมโภชนักบุญกัสปาร์ แบร์โทนี หมู่คณะอินโดนีเซีย Solemnity of St. Gaspar Bertoni, Stigmatines Maumere, Indonesia

บ้านเณรคณะสติกมาติน อินโดนีเซีย : วันที่ 12 มิถุนายน 2021 สมโภชนักบุญกัสปาร์ แบร์โทนี ผู้ตั้งคณะสติกมาติน โดยมีพิธีรื้อฟื้นคำปฏิญาณตนของบราเดอร์ทั้ง 5 คน และ ปฎิญาณตนครั้งแรก 1 คน ที่หมู่คณะ เม้าเมรี่ (Maumere) อินโดนีเซีย

St. Gaspar Bertoni Seminary: On June 12, 2021, Fr. Donato C.S.S the superior of Community invited the Bishop for the celebration of the Solemnity of St. Gaspar Bertoni, Founder of Stigmatines. Especially, it is an occasion of the first profession of newly professed brother and renewal vows the young professed 5 brothers at St. Gaspar Bertoni Seminary: Maumere, Indonesia.

error: Content is protected !!