สวดภาวนาขอพรจากคุณพ่อกัสปาร์ โอกาสวันฉลองของคุณพ่อ

หมู่คณะภูเก็ต

โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา: วันที่ 12 มิถุนายน 2021 คุณพ่อจีระศักดิ์ ยงบรรทม และคณะซิสเตอร์ นักการ แม่บ้าน และแม่ครัวโรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ภูเก็ต มาร่วมกันสวดภาวนาขอพรจากคุณพ่อกัสปาร์  แบร์โทนี ผู้ตั้งคณะสติกมาติน

error: Content is protected !!