“สวดสายประคำพระเมตตา วัดนักบุญกัสปาร์แบร์โทนี ระนอง”

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2024 คุณพ่อวิเชียร ระดมกิจ แบ่งปันการสวดสายประคำพระเมตตา ณ วัดนักบุญกัสปาร์แบร์โทนี ระนอง